เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 กันยายน 2566

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26 กันยายน 2565

110


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 กันยายน 2564

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 ตุลาคม 2562

288


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 ตุลาคม 2561

313


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
2 ตุลาคม 2560

477


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐
22 กันยายน 2559

526


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
24 กันยายน 2558

645


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีเอกสารแนบประกาศ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553
3 ธันวาคม 2556

519 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2554
3 ธันวาคม 2556

564


 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2554 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552
28 กันยายน 2556

531


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 คลิกดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศด้านล่าง