ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567ควนศรีเกมส์  ครั้งที่ 26
ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านควนพรุพี

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567ควนศรีเกมส์ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านควนพรุพี

18

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลควนศรี นำโดยนายธีระ โพธิ์เพชร นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี พร้อมด้วย นายสหัส เกลี้ยงกลม รอประธานสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายศักดาเดช โพธิ์เพชร นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมพิธีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลควนศรี นำโดยนายธีระ โพธิ์เพชร นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี พร้อมด้วย นายสหัส เกลี้ยงกลม รอประธานสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายศักดาเดช โพธิ์เพชร นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมพิธีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

34

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศลบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลควนศรี ร่วมกันแสดงประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศลบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลควนศรี ร่วมกันแสดงประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

46

8 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลควนศรี จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลควนศรี

675

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 23.07 น. รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้  บริษัท สยามไบโอแมสแมนูแฟคเจอริ้ง จำกัด (SBM)    
หน่วยดับเพลิง ทต.ควนศรี ร่วมกับ ทต.พรุพี ทต.คลองปราบ  ทม.นาสาร ทต.ท่าชี ทต.เมืองเวียง ทต.ทุ่งหลวง ทต.เวียงสระ และหน่วยมูลนิธิในพื้นที่และข้างเคียง ออกระงับเหตุเพลิงไหม้จนสงบ เวลา 02.45 น.

วันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 23.07 น. รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริษัท สยามไบโอแมสแมนูแฟคเจอริ้ง จำกัด (SBM) หน่วยดับเพลิง ทต.ควนศรี ร่วมกับ ทต.พรุพี ทต.คลองปราบ ทม.นาสาร ทต.ท่าชี ทต.เมืองเวียง ทต.ทุ่งหลวง ทต.เวียงสระ และหน่วยมูลนิธิในพื้นที่และข้างเคียง ออกระงับเหตุเพลิงไหม้จนสงบ เวลา 02.45 น.

1231

15 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี มอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย นำโดยนายวินัย คมกล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลควนศรี ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ของบริษัท เอช.อาร์.ที เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี มอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย นำโดยนายวินัย คมกล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลควนศรี ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ของบริษัท เอช.อาร์.ที เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1229

14 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลควนศรี ขอขอบพระคุณ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน และเครื่องกรองน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นนทบุรี

เทศบาลตำบลควนศรี ขอขอบพระคุณ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน และเครื่องกรองน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นนทบุรี

1841

4 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลควนศรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดควนศรี

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลควนศรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดควนศรี

1857

13 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานเทศบาลตำบลควนศรี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566

พนักงานเทศบาลตำบลควนศรี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566

1854

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รวมพลังพนักงานเทศบาลตำบลควนศรี

รวมพลังพนักงานเทศบาลตำบลควนศรี

1875

1 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1930

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาบุคลกรเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาบุคลกรเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี 2566

1884

4 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลควนศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมจิตอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลควนศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1881

13 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2199

29 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1844

29 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1844

29 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

2181

13 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566

2301

25 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2565

กิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2565

1967

17 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

2099

22 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...